Sterker nog, wij denken dat dit essentieel is voor het algehele welzijn van onze deelnemers. Wij als zorgaanbieder bieden meerdere diensten aan om dit welzijn te bevorderen met als doel om iedereen in een veilige omgeving te kunnen laten wie ze willen zijn en alles binnen iedereens mogelijkheden:

Wij bieden zorg aan in de volgende gebieden:

Ambulante begeleiding

Wij ondersteunen onze deelnemers bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven. Het vertrekpunt van het kwaliteitskader verantwoorde zorg is hoe onze deelnemers het leven kunnen voortzetten zoals hij/zij dat gewend is of hoe hij/zij wil leven. Hoe kan de deelnemer binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen de dingen blijven of gaan doen die hij/zij zelf belangrijk en zinvol vindt? Hoe kunnen wij de deelnemers hier maximaal in ondersteunen?

Landgoed de Zwanenhof streeft ernaar dat mensen zichzelf binnen hun eigen mogelijkheden en op eigen wijze zo goed mogelijk ontwikkelen, waardoor zij zich zelfstandig kunnen redden in de samenleving en zich verder kunnen ontwikkelen. Maar ook vinden wij het belangrijk dat zij actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kunnen dragen. Gezamenlijke besluitvorming door de cliënt en professional over de begeleiding en de wijze waarop samenwerking met en ondersteuning van familie en/of naasten wordt ingevuld, is hiervoor een essentiële voorwaarde. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: diensten@zwanenhof.com

Dagbesteding

Onze ontwikkelingsgerichte en recreatieve activiteiten verdelen wij in de volgende categorieën:

  • Sociale vaardigheden

  • Beweging, sporten en beleven

  • Voeding

  • Kunst

Deze pijlers zijn de belangrijkste leidraden van onze zorg. De focus is dat bij elke activiteit de cliënt centraal staat en dat alle pijlers moeten bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van de cliënt. Participatie en het bevorderen van autonomie is van groot belang.

Gezien de culturele achtergronden en gebaseerd op onze visie over het bieden van zorg op maat zijn wij van mening dat wij voor onze cliënten binnen de vier bovengenoemde pijlers draagvlak kunnen creëren waarop zij verder kunnen bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Dagbesteding bij Landgoed de Zwanenhof is gericht op deelnemers met een licht verstandelijke beperking en ouderen met dementie. We creëren een plek die zorgt voor een herkenbare dag-structuur op maat, zinvolle invulling van de dag en het vergroten van de zelfstandigheid, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving en niemand aan de kant hoeft te staan. Dit alles doen we samen met professionele begeleiders die onder verschillende functiehuizen met de deelnemers werken. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: diensten@zwanenhof.com

Wij bieden op 8 dagdelen activiteiten aan. Onze cliënten kunnen zich wekelijks opgeven voor de aangeboden activiteiten. Hiermee houden ze hun regie en weekplanning in eigen handen.

Wij bieden zorg vanuit een WMO indicatie op basis van:

PGB

Met uw PGB budget koopt u zelf de zorg in wat passend is voor u. Echter zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u een PGB-beheerder heeft die voldoet aan de PGB vaardigheden. Zonder PGB beheerder is het inkopen van zorg bij ons niet mogelijk.

Ook zullen wij bij uw aanvraag moeten beoordelen of het voor ons te verlenen zorg binnen de desbetreffende gemeente haalbaar is.  Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: diensten@zwanenhof.com

Persoonlijke begeleiding en Groepsbegeleiding

Bij Landgoed de Zwanenhof bieden wij begeleiding aan in het kader van de WMO. Dit kan persoonlijke begeleiding zijn echter ook groepsbegeleiding. Tevens bieden wij begeleiding aan in het kader van de Jeugdwet. Dit door middel van losse projecten en structurele dagbestedingsactiviteiten. Buiten in de tuin, de zwammenkwekerij, in de horeca of in de keuken. Er is altijd wat te doen op Landgoed de Zwanenhof!

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: diensten@zwanenhof.com

Maarten Overeem

Innovatie in de zorg is zijn grootste passie en droom

Ronald is een topper in het bij elkaar brengen van de juiste mensen op de juiste tijd. Zo creëert hij kansen voor de mensen om hem heen en voor de zorg. Innovatie in de zorg is zijn grootste passie en droom.


Maarten Overeem