Extra Demonstratie Mediumschap

'Kans voor een Kind' avond

Voor de stichting ‘Kans voor een Kind’ wordt een serie spirituele avonden georganiseerd! Eén van deze avonden vindt plaats in de Zwanenhof. De opbrengst van deze avond gaat volledig naar de stichting. ‘Kans voor een Kind’ vervult o.a. wensen van ernstig zieke kinderen. Wij willen zo veel mogelijk geld ophalen om mooie wensen te vervullen en deze zieke kinderen bijzondere momenten geven! 

Deze avond is een avond van ontmoetingen met degenen die we liefhebben maar fysiek niet meer bij ons zijn. Een avond om te ontdekken, ervaren en te beleven. 

Carmen Vreeburg, Liesbeth Jusia, Laura van Gilst en Diana Mulock Houwer werken al jaren als medium en zij staan met beide benen op de grond in de overtuiging dat het leven na de fysieke dood doorgaat. Voor hen is contact maken met overledenen de normaalste zaak van de wereld, er is niets engs, geks of zweverigs aan. 

Tijdens deze avond tonen ze aan dat onze dierbaren nog steeds om ons heen zijn, alleen niet op de manier zoals wij gewend waren. Ze staan ons bij door hun liefde, steun en troost te blijven geven. Want het enige dat zij duidelijk willen maken, is dat het leven en de liefde doorgaat! Kom je ook?

Begin de midzomeravond met een gezellige BBQ, muziek en een kampvuur zal niet ontbreken (vanaf 18.00 uur). 

Praktisch en meer

  • Datum: 21 juni 2017
  • Aanvang: 19.30 - 21.30
  • Kosten bijwonen demonstratieavond: 15,- | vooraf opgeven per mail
  • Midzomer BBQ van 18.00 - 18- 30 uur, 17,50 | vooraf opgeven per mail
  • Demo en/of BBQ graag contant betalen
  • Vooraf graag opgeven per mail: info@zwanenhof.nl
  • Waar: De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen

Een deel van de opbrengst gaat uiteraard naar de Stichting!