Nicole de Haas

De interesse en de gevoeligheid voor het spirituele en mystieke is bij Nicole altijd aanwezig geweest. Kort na haar start in Nederland met het ontdekken van haar Mediumschap, ging ze naar het Arthur Findlay College om zichzelf daar verder te ontwikkelen. Nicole is mentaal en fysiek medium. Ze is tevens bevoegd docent aan het befaamde Arthur Findlay College waar ze haar docentopleiding succesvol heeft afgerond in 2015. In 2012 heeft Nicole haar CSNU behaald voor demonstrating en public speaking, waardoor je door het Engelse SNU gekwalificeerd bent als medium. Nicole groeide op in een omgeving waar er geen ruimte was om haar gevoeligheid te ontwikkelen. Haar spirituele ontwikkeling kwam op gang nadat ze in contact was gekomen met diverse vormen van energiewerk en healing. In deze periode ontdekte ze ook haar mediamieke mogelijkheden.

Voor haar werk als medium werkte Nicole in het veld van hulpverlening, psychologie en kinesiologie en ze heeft daarin haar kwalificaties behaald. Psychologie is haar passie en zij voelt dat het belangrijk is dit aspect deel uit te laten maken van ontwikkeling in het Mediumschap zoals ze dit in Nederland aanbiedt. Nicole geeft les in en demonstreert alle aspecten van het Mediumschap in Nederland en internationaal zoals in Finland, Duitsland, Engeland, Zwitserland, Italie en de VS. Het fysiek mediumschap demonstreert zij momenteel alleen in de Zwanenhof.

Nicole verzorgt vanuit haar Centrum voor Mediumschap en Healing ontwikkelingsroutes en haar centrum is een erkend opleidingsinstituut in alle aspecten van mediumschap. Daarnaast verzorgt zij diverse workshops op het gebied van mediumschap, trance, fysiek mediumschap en healing. Nicole wil graag begrip en inzicht brengen in Mediumschap en Spiritualisme in al haar aspecten. Haar doel is te inspireren, verbinden, aan te raken en mensen in de spirituele wereld weer in contact te brengen met hun dierbaren hier. Dit doet zij met passie en toewijding aan de spirituele wereld.

Als docent, gelooft zij dat wij studenten kunnen vertellen maar dat zij vergeten. Dat wij studenten iets kunnen leren maar dat dit slechts een herinnering zal blijven. Maar dat het meest belangrijke aspect in lesgeven is om studenten te betrekken en te laten ervaren, zodat zij op die manier de kans krijgen hun unieke plek te ontdekken en te waarderen in het Mediumschap, maar ook in het leven en de wereld zelf.

Het huis met haar bijzondere sfeer doet veel,

de mensen die er werken de rest.

De Zwanenhof Zenderen

Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen
+31 74 265 9525