John Johnson

John Johnson, docent op het Arthur Findlay Collage en heeft, samen met zijn partner Marcelle een eigen centrum, 'The Treehouse' te Delft. John heeft een grote passie voor het mediumschap en streeft ernaar de best mogelijke mediumschap te leveren; niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle studenten met wie hij het genoegen heeft zijn kennis en passie te delen.

Mediumschap is een prachtige ervaring, maar het vergt erg veel inspanning én oefening om een goed niveau van mediumschap, dat effectief is voor anderen, te bereiken. John werkt met passie - op een oprechte en nuchtere manier - . Hij zal zich altijd inzetten om studenten te ondersteunen het beste naar boven te halen. Hij hoopt en werkt ernaar dat iedere student het meest haalbare zal bereiken.

Het huis met haar bijzondere sfeer doet veel,

de mensen die er werken de rest.

De Zwanenhof Zenderen

Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen
+31 74 265 9525