Enneagram

Enneagrampanels in de Zwanenhof

Negen perspectieven op leven, werken en leiderschap.

Ken je het enneagram al? En ken je je enneagramtype? Misschien ook niet en

wil je er meer van weten?

Het enneagram

Het enneagram is op de eerste plaats een instrument voor zelfkennis en transformatie. Het helpt ons onszelf beter te leren kennen. Het enneagram beschrijft negen persoonlijkheidstypes met hun specifieke wijze van denken, voelen en doen. Deze specifieke wijze komt voort uit de basisdrijfveer die in het dagelijks leven niet zo maar te zien en te vinden is. Door in de spiegel te kijken van de negen types kun je in een van de spiegels jezelf ( het meest) herkennen. Door verder onderzoek in jezelf en in de buitenwereld ervaar je waar je aandacht naar uitgaat, wat je het liefst ontwijkt en waar je het meest door geraakt wordt. Wat motiveert/drijft je? Je gaat merken welke functie de basisdrijfveer voor je heeft en welke voor-en nadelen dat met zich meebrengt. Je kunt daardoor je zelf effectiever managen. Daarnaast kun je door alle negen types te leren herkennen in gedrag van anderen, veel meer begrip ontwikkelen voor mensen die zo heel anders lijken te zijn dan jij.

Leiding geven aan jezelf

In organisaties heeft de mate van zelfkennis veel invloed op de wijze van presteren, presenteren, samenwerken, leidinggeven en coachen. Je kunt je voorstellen dat als je jezelf en je collega`s veel beter leert kennen, dat veel waarde oplevert op allerlei vlakken in het werk. Je leert je eigen persoonlijkheid veel beter kennen, waardoor competenties zich beter kunnen ontwikkelen. Je bent tevens in staat bent betere keuzes te maken. Daarnaast snap je feedback vanuit je omgeving beter en kunt daar beter op reageren. Zeker wanneer je leiding geeft, adviseert, coacht, of doceert is zelfkennis, mensenkennis van groot belang. Dat vraagt veel van de volwassenheid van de professional, op mentaal, emotioneel en handelend vlak.

Leiding geven aan anderen

Als leidinggevende kun nog zoveel training en coaching in leiderschapscompetenties hebben genoten, als je als leider je eigen drijfveren en blinde vlekken niet kent, blijft veel bij het oude. Dezelfde onbewuste patronen geven steeds een zelfde soort gedrag. Dezelfde acties, geven dezelfde reacties. Als een manager in staat is zichzelf èn anderen te managen op het niveau van drijfveren, daarover inzicht verkregen door het enneagram, dan heeft deze manager een doorleefde natuurlijke stijl van leidinggeven. Leidinggeven betekent dan authenticiteit op alle vlakken van zijn/haar professie.

 

Het huis met haar bijzondere sfeer doet veel,

de mensen die er werken de rest.

De Zwanenhof Zenderen

Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen
+31 74 265 9525